Poziom studiów:  studia III stopnia (doktoranckie)
Tryb studiów:  stacjonarny
Limit miejsc:  4

Warunki rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

Na studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa przyjmowani są absolwenci wszystkich kierunków studiów posiadający stopień magistra lub równorzędny.

Postępowanie kwalifikacyjne ma tryb konkursowy.

Tematyka rozmowy kwalifikacyjnej – literaturoznawstwo ze szczególnym uwzględnieniem:

  • profilu zainteresowań naukowych kandydata
  • projektów problemowo-badawczych kandydata