PLANTY

Planty są miejscem spacerów i ozdobą Krakowa. Nie ma w Polsce drugiego miasta, które mogłoby pochlubić się podobnym parkiem. Nazwa Plant pochodzi od plantacji, plantowania czyli wyrównywania wałów i fos. Z początkiem XIX wieku, w imię upiększania miasta, zburzono mury obronne w Krakowie, pozostawiając ich niewielki fragment. Na miejscu murów miejskich i fos powstały właśnie Planty, okalające zielonym pierścieniem całe śródmieście o łącznej długości 4 km. Przy zakładaniu Plant zasłużyło się szczególnie dwóch ludzi: profesor i senator Wolnej Rzeczypospolitej Krakowskiej - Feliks Radwański i Florian Straszewski. Ten ostatni założył nawet fundację o kapitale 3 tysięcy dukatów, z których procenty miały być wykorzystywane na utrzymanie Plant. Data założenia Plant - rok 1822 - wyryta była na słupie osadzonym w środku kopca usypanego w miejscu, gdzie dziś stoi obeliks ku czci Floriana Straszewskiego. Słup ten nie zachował się. Podobnie jak nie dochowały się liczne, kamienne ławy, jakich stokilkadziesiąt stało niegdyś na Plantach.

W drugiej połowie XIX wieku, gdy drzewa już znacznie podrosły, Planty stały się ulubionym miejscem spacerów i rozrywek, odbywały się tutaj koncerty, zabawy ogrodowe, iluminacje itp. Ozdobą Plant są przede wszystkim drzewa i krzewy. Najwięcej było tu zawsze kasztanów, ale nie brak i klonów, lip, jesionów, wiązów, topoli, jest także jeden platan. Największe kłopoty na Plantach sprawiał zawsze brak wody. Jest to przecież wąski stosunkowo pas zieleni, otoczony skanalizowanymi ulicami i woda po każdym deszczu natychmiast spływa z terenu Plant. Dla poprawienia mikroklimatu Plant założono sadzawki i fontanny. W różnych punktach Plant stoją pomniki poświęcone wybitnym Polakom, które w połączeniu z zielenią tworzą piękne zakątki.

Planty obejmują zaledwie 21 ha zieleni. Są uznane za zabytek i szczególnie pieczołowicie chronione. Zachowuje się więc szczególnie wszystkie dawne style, według których zostały założone. Są to: styl klasycystyczny (proste, poczwórne aleje) w rejonie Dworca Głównego, romantyczny - w okolicach Filharmonii, secesyjny - pod Wawelem, sceniczny - na obszarze między ulicami: Krowoderską i Szczepańską.


Powrót do poprzedniej strony.