Kopiec Józefa Piłsudskiego

Kopiec zwany Kopcem Niepodległości albo Wolności jest najmłodszym i największym ze wszystkich krakowskich kopców. Wysokość względna kopca wynosi 34 m. Został usypany na malowniczym wzgórzu Sowiniec 358 m n.p.m. W marcu 1934r. myśl usypania kopca w Krakowie podjął Związek Legionistów Polskich. Kopiec miał być pomnikiem walki narodu o niepodlegość. Kopiec zaczęto sypać 6 sierpnia 1934r. w dwudziestą rocznicę wymarszu z Krakowa 1 Kampanii Kadrowej Legionów, dla uczczenia czynu zbrojnego podczas pierwszej wojny. Po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego w 1935r. postanowiono nazwać kopiec Jego imieniem. Prace zakończono 9 lipca 1937r. Jego projektantem był architekt Franciszek Mączyński.

Do 1939r. złożono w nim ziemię z wszystkich pobojowisk żołnierzy polskich z pierwszej wojny światowej, a także z różnych miejsc na świecie upamiętnionych czynami wybitnych Polaków. Szczyt kopca zwieńczono granitem z wyrytym krzyżem legionowym.

Po drugiej wojnie światowej nastąpiła celowa dewastacja kopca, a jego nazwę wycofano z obiegu prasowego i książkowego. Zalesiono celowo zbocze i okalającą kopiec polanę, co doprowadziło do zasłonięcia kopca oraz rozsadzenie przez korzenie masy ziemnej, która zaczęła się obsuwać. Powołany w 1980r. Komitet Opieki nad Kopcem Piłsudskiego doprowadził do odnowy kopca. W latach 1981-1985 złożono na kopcu ziemię z 95 miejsc martryrologii polskiej z okresu 1939-1945 tak w kraju jak i poza jego granicami. Z kopca rozciąga się piękny widok na okolice Krakowa i Las Wolski.

Z centrum Krakowa można dojechać do Lasku Wolskigo, w okolice kopca, autobusem nr 134.


Powrót do poprzedniej strony.