W związku ze zmianami w podstawie programowej kształcenia ogólnego, Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie serdecznie zaprasza na warsztaty dotyczące programowania:

"Programowanie w języku wizualnym Baltie" (I moduł)

Warsztaty komputerowe odbędą się 9 listopada o godz.15:00 w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Jęczmiennej 9 (I piętro, sala komputerowa nr 3)

Koszt udziału w 5-godzinnych warsztatach wynosi 250 zł/os.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

- telefonicznego: 12 662 7007

- mailowego: eckum@up.krakow.pl

W ramach 9. Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (OTK), którego regionalnym koordynatorem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego zaprasza nauczycieli na bezpłatne warsztaty:

18 października 2017 r.

14.00–15.30 – Narzędzia online wspomagające pracę nauczyciela. Warsztaty komputerowe poświęcone praktycznemu wykorzystaniu bezpłatnych narzędzi online w pracy dydaktycznej.

15.45–17.00 – Programowanie dla nauczycieli. Warsztaty komputerowe poświęcone programowaniu wizualnemu w języku Baltie.

Warsztaty odbędą się w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Jęczmiennej 9.

Zapisy: tel. 12 662 70 07, eckum@up.krakow.pl

W tym roku hasło przewodnie OTK brzmi: „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”, a jego obchody przypadają na trzeci tydzień października (16–22 października 2017 r.).

  Program 9. Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2017

Baner 9. Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (16–22 października 2017 r.)

 

20 października 2017 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym odbędzie się seria warsztatów „W polskiej szkole”. Zajęcia adresowane są do nauczycieli, pedagogów, dyrektorów a także studentów zainteresowanych problematyką edukacji osób z doświadczeniem migracji. Projekt jest realizowany przez Fundację im. Mikołaja Reja we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.

Informacje o warsztatach „W polskiej szkole”