W związku ze zmianami w podstawie programowej kształcenia ogólnego, Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie serdecznie zaprasza na warsztaty dotyczące programowania:

Programowanie w języku Baltie

Zajęcia odbywają się w każdy wtorek począwszy od 7 marca 2017 r., godz. 14.30.

Moduł I – pierwsze kroki w środowisku Baltie (5 godzin: 2 godziny wykładu + 3 godziny ćwiczeń – koszt 250 zł/os.)

Moduł II – układanie i programowanie algorytmów na w klasach 1-4 (8 godzin: 3 godziny wykładu + 5 godzin ćwiczeń – koszt 350 zł/os.)

Moduł III – układanie i programowanie algorytmów na w klasach 5-8 (10 godzin: 4 godziny wykładu + 6 godzin ćwiczeń – koszt 500 zł/os.)

Scratch – programowanie wizualne

Zajęcia odbywają się we wtorek co dwa tygodnie począwszy od 14 marca 2017 r., godz. 14.30

Programowanie dla klas 7 i 8 (Java i C++)

Zajęcia odbywają się we wtorek co 2 tygodnie począwszy od 21 marca 2017 r., godz. 14.30

Koszt udziału w 5-godzinnych warsztatach (I moduł) wynosi 250 zł/os.
Zajęcia odbywają się w siedzibie ECKUM przy ul. Jęczmiennej 9 w Krakowie

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

Więcej informacji o prowadzonych kursach, szkoleniach znajduje się na stronie internetowej Europejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego

 

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla nauczycieli dotyczące możliwości wykorzystywania mediów i nowoczesnych technologii w edukacji.

Warsztaty odbędą się w dniu 27 kwietnia 2017 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Są one częścią VII Międzynarodowego Seminarium „Nauka – Społeczeństwo – Dydaktyka” (27-28 kwietnia 2017 r.).

Nauczyciele zainteresowani wzięciem udziału w warsztatach lub całości seminarium proszeni są o potwierdzenie obecności do dnia 26 kwietnia 2017 r. pod numerem telefonu 12 662 60 91.

Program VII Międzynarodowego Seminarium „Nauka – Społeczeństwo – Dydaktyka”, 27-28 kwietnia 2017 r. (PDF 238 KB)

Program warsztatów „Jak wykorzystać media i nowoczesne technologie w edukacji?”, 27 kwietnia 2017 r. (PDF 536 KB)

 

Dyrekcja Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego wraz z Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Geograficznego zaprasza wszystkie osoby zainteresowane sytuacją geografii oraz podstaw przedsiębiorczości w reformowanym systemie edukacji na panel informacyjno-dyskusyjny, poświęcony podstawie programowej do geografii i podstaw przedsiębiorczości dla szkoły średniej.

Spotkanie odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 r. (wtorek) w Audytorium im. prof. W. Danka, w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Podchorążych 2, w godzinach 16.00-18.00.

Ramowy plan spotkania:

16.00-16.15 – Powitanie, słowo wstępne – dr hab. Józef Żychowski, prof. UP

16.15-17.15 – Koncepcja podstawy programowej z geografii i podstaw przedsiębiorczości – raport z prac zespołu ekspertów zajmujących się przygotowaniem podstawy programowej – dr Tomasz Rachwał

17.15-18.00 – Dyskusja

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla nauczycieli „Mediacje szkolne”, które odbędzie się w dniach 12-14 maja 2017 r. (40 godz.) w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Jęczmiennej 9.

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie Uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji, a w szczególności rozwiązywania konfliktów w szkole, skutecznej komunikacji i negocjacji z uczniem oraz warsztatu pracy mediatora szkolnego. Koszt udziału w szkoleniu wynosi 680 zł/os. Termin zgłoszeń mija 30 kwietnia 2017 r.

Zakres tematyczny:

  1. Podstawy psychologii konfliktów szkolnych.
  2. Podstawy komunikacji w mediacjach szkolnych.
  3. Mediacje oświatowe, szkolne i rówieśnicze.
  4. Podstawy prawne mediacji w szkole.
  5. Zasady mediacji i etyka mediatora szkolnego.
  6. Monolog mediatora szkolnego i etapy mediacji
  7. Techniki mediacyjne.
  8. Szkolne Kluby Mediatora.
  9. Trening umiejętności mediacyjnych.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

Więcej informacji o prowadzonych kursach, szkoleniach znajduje się na stronie internetowej Europejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego