Oddział Informacji Naukowej BG UP

 

Edukacja na odległość

Zestawienie bibliograficzne za lata 1996-2007
przygotowane przez Artura Gumułkę, Ewę Piotrowską, Ewę Tłuczek, Renatę Zając

 

Artykuły z czasopism

 1. Al Mohamad Kesra, Pietrzak Jacek : Możliwości wykorzystania wideokonferencji w zdalnym nauczaniu // Firma i Rynek. - 2000, nr 3, s. 97-99
 2. Anioła Jędrzejek Lilianna : Trudności i możliwości projektowania kursów w trybie niestacjonarnym (distance learning) // Neofilolog. - 2000, Nr 19, s. 47-50
 3. Barańska Anna: Zdalne nauczanie zawodu // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s. 62-66
 4. Barczak Andrzej : Problemy i wyzwania zdalnej edukacji // Wiek XXI. - 2004, nr 3, s. 9-23
 5. Bartz Brunon : Uczyć się i pracować w społeczeństwie informacyjnym - czyli aktualna ekspansja metody pracy projektowej // Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Seria Zarządzanie i Marketing. - 2001, Z. 7, s. 5-12
 6. Bendkowski Jacek : E-learning jako instrument wspomagający tworzenie wiedzy w organizacji // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska. - 2006, Z. 36, s. 9-18. - Materiały z konferencji Wiedza - Informacja - Marketing "WIM 2004", Szczyrk
 7. Betlej Piotr, Piotrowski Maciej : Narzędzie wspomagające personalizację szkoleń e-learningowych // E-Mentor. - 2007, nr 1, s. 23-26
 8. Bielecki Witold Tomasz : Nauczanie w gospodarce sieciowej opartej na wiedzy // Problemy Zarządzania. - 2005, nr 1, s. 44-49
 9. Bielecki Witold T. : Wpływ globalnej gospodarki sieciowej na e-learning // E-Mentor. - 2007, nr 2, s. 4-6
 10. Boczukowa Beata : Szkoła wirtualna // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2004, Nr 9, s. 69-72
 11. Borkowski Jacek : Uniwersytet on line // Wprost. - 2001, nr 22, s. 62-63
 12. Boroń Włodzimierz : E-learning w dziedzinie systemów automatyzacji // Studia Informatica. - 2003, nr 3, s. 93-102
 13. Bulczyński Jarosław : Lekcja na stronie WWW // Edukacja Medialna. - 2002, nr 4, s. 38-40
 14. Bułkowski Aleksander : Zastosowanie technologii peer-to-peer do kooperatywnego e-learningu // E-Mentor. - 2006, nr 5, s. 22-25
 15. Chomicz Marta : Rola nauczyciela w tworzeniu społeczności studenckiej online // Matematyka Stosowana. - 2005, Nr 6, s. 89-93
 16. Cieślik Jerzy : E-learning, blended learning - wyzwania techniczne, organizacyjne czy bardziej kulturowe? // E-Mentor. - 2006, nr 4, s. 20-24
 17. Cieślik Jerzy, Hofmokl Justyna : Elektroniczne platformy edukacyjne : otwarte czy zamknięte? // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, t. 2, s. 53-59. - Materiały z konferencji "Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym", Kraków
 18. Cwynar Katarzyna M. : Uniwersytet wirtu(re)alny. Enter // Polityka i Społeczeństwo. - Nr 4 (2007), s. 38-46
 19. Czekan Dariusz : Systemy wideokonferencyjne jako efektywne narzędzia w edukacji na odległość // E-mentor. - 2005, nr 5, s. 34-37
 20. Czyż Anna : Wirtualny Uniwersytet // Edukacja Medialna. - 2002, nr 4, s. 20-29
 21. Czyżak Dominika : DEDICATE - edukacja na odległość // Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. - 1999, nr 2, s. 41-44
 22. Dąbrowski Marcin : Krążące obiekty wiedzy // Forum Akademickie. - 2005, nr 2, s. 36-37
 23. Dąbrowski Marcin : Rozbudowane struktury treści dydaktycznych i wirtualnych zajęć // E-Mentor. - 2005, nr 3, s. 35-41
 24. Dąbrowski Marcin : Scenariusze wirtualnych zajęć - raport z badań // E-Mentor. - 2005, nr 5, s. 44-46
 25. Dąbrowski Marcin, Zając Maria : 1000 opinii o e-edukacji // E-Mentor. - 2006, nr 1, s. 50-52
 26. Dobrowolski Jóżef : Tutor i uczeń w e-nauczaniu // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 2, s. 83-85
 27. Drużdżel Marzena : "Dyplom Uniwersytetu w Leeds w zasięgu ręki" // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, t. 2, s. 110-116
 28. Dubas Elżbieta : Andragogiczny doktorat w UŁ // Edukacja Dorosłych. - 1999, nr 4, s. 127-129
 29. Dubinskij Igor : Zasady i podstawowe kierunki działalności Akademii Edukacji na Odległość na Ukrainie // Ruch Pedagogiczny. - 2004, nr 5/6, s. 63-67
 30. Dudek Wiesław : Nowe media a zmiany sposobu kształcenia na poziomie akademickim // Studia Medioznawcze. - 2001, nr 4, s. 19-23
 31. Dygas Robert, Przywieczerska Paulina : Nauczanie na odległość w Polsce // Prometeusz. - 2005, nr 3, s. 49-54
 32. Dziuba Dariusz T. : Efektywność ekonomiczna i edukacyjna systemów zdalnego nauczania // Transformacje. - 1999/2000, nr 1-4, s. 101-120
 33. Ehlers Ulf : Podmiotowe badanie jakości a obiektywne kryteria jakości? : o zapomnianym e-uczniu w debacie na temat jakości w e-learningu // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, t. 2, s. 80-87
 34. Falencka-Jasińska Bożena : Pracownia internetowa i co dalej? // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 7/8, s. 14-16
 35. Frąckowiak Anna : Programy edukacji na odległość, Peterson's, USA 2001 // Edukacja Otwarta. - 2001, nr 4, s. 129-135
 36. Gajek Elżbieta : E-learning - badanie potrzeb nauczycieli // E-Mentor. - 2005, nr 4, s. 40-42
 37. Gajek Elżbieta : eTwinning przykładem e-learningu w oświacie // E-Mentor. - 2007, nr 2, s. 33-39
 38. Gajek Elżbieta, Poszytek Paweł : Projekty językowe eTwinning // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 4, s. 75-80
 39. Gajewski Robert : Multimedialne Obiekty Wiedzy: róbmy swoje - zamiast kolejnych dyskusji o... // E-Mentor. - 2006, nr 2, s. 4-7
 40. Gajewski R. Robert : Wirtualny Uniwersytet : szansa dla społeczeństwa edukacyjnego XXI wieku? // Metody Komputerowe w Inżynierii Lądowej. - 2001, Nr 5, s. 87-98
 41. Gajda Janusz : Hipermedia szansą wzbogacenia tradycyjnych form multimedialnego kształcenia otwartego na odległość // Pedagogika Mediów. - 2006, nr 1/2, s. 6-19
 42. Galwas Bogdan A., Pajer Mariusz, Chęć Jolanta : Model of e-book for distance-learning courses // Journal of Telecommunications and Information Technology. - 2001, [nr] 2, s. 46-50
 43. Gładysz Tomasz, Hauke Krzysztof, Owoc Mieczysław L. : Ocena wiedzy w nowoczesnym procesie nauczania na odległość // Informatyka Ekonomiczna. - 2002, Nr 5, s. 76-84
 44. Górczyński Piotr : E-nauczanie : podstawowe zagadnienia i kierunki rozwoju // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie. - 2004, Z. 6, s. 39-62
 45. Górnikiewicz Jacek : Studia na odległość przy użyciu telewizji w Ameryce a sprawa polska // Test. - 1996, nr 3, s. 247-251
 46. Grudzewski Wiesław M., Hejduk Irena K. : "E-learning" wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego // Prometeusz. - 2006, nr 1, s. 3-13
 47. Grzejszczak Katarzyna, Meissner Alina, Grabowska Anna : Kształcenie na odległość : możliwości finansowania projektów w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej // E-mentor. - 2005, nr 1, s. 20-25
 48. Haman Janusz, Wiśniewski Wojciech : Telewizyjny Uniwersytet Otwarty // Edukacja Medialna. - 2002, nr 1, s. 21-25
 49. Hildebrandt Barbara U., Teschler Sinje J. : Jak podnieść jakość w e-learningu? : European Quality Observatory // E-mentor. - 2004, nr 5, s. 76-81
 50. Hojnacki Lechosław : Pokolenie m-learningu - nowe wyzwanie dla szkoły // E-Mentor. - 2006, nr 1, s. 23-27
 51. Huczek Marian : Edukacja na odległość // Ekonomia i Humanistyka. - 2001, nr 2/3, s. 53-63
 52. Jaszczuk Andrzej : Edukacja zdalna i e-learning - wybrane zagadnienia na przykładzie Portalu Edukacji Ekonomicznej NBPortal.pl // E-Mentor. - 2005, nr 2, s. 21-22
 53. Jaworek Michalina : E-learning - nowe trendy w nauczaniu // Rynek Pracy. - 2003, nr 2, s. 141-152
 54. Jeśli blended learning na uniwersytecie, to jaki? : dyskusje o... / Andrzej Bronk [et al.] // E-Mentor. - 2006, nr 1, s. 16-21
 55. Juszczyk Stanisław : Edukacja na odległość : kilka refleksji konstruktywistycznych i kognitywistycznych // Chowanna. - 2003, t. 1, s. 150-168
 56. Juszczyk Stanisław : Wybrane aspekty konstruktywistyczne i kognitywistyczne edukacji na odległość // Kognitywistyka i Media w Edukacji. - 2006, nr 1/2, s. 23-39
 57. Karczewska Dorota : Platforma MOODLE // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 3, s. 61-64
 58. Kąklewska-Brodawka Magdalena : E-learning - szkolenie w Internecie w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 2, s. 27-30
 59. Kępa Jarosław : E-learning w zakresie studiow wyższych // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 3, Nauki Ekonomiczne i Informatyka. - 2004, z. 5, s. 59-66
 60. Kępińska-Jakubiec Anna : Distance learning - interaktywne nauczanie na odległość // Firma i Rynek. - 2006, nr 1, s. 19-24
 61. Kiedrowicz Grzegorz : Kształcenie na odległość w Polsce // Zeszyty Naukowe. Pedagogia / Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania. - 2004, Nr 4, s. 86-93
 62. Kierzek Maciej, Tyburski Marcin : Badanie potrzeb i oczekiwań studentów i pracowników w kontekście rozwoju e-edukacji w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu // E-mentor. - 2005, nr 1, s. 38-42
 63. Kolupa Michał : I szybko, i owocnie : turecki przykład / Michał Kolupa // Oświata i Wychowanie. - 2007, nr 5, s. 6-9. - Nauczanie na odległość w szkołach wyższych w Turcji.
 64. Kołodziejczak Marcin : E-ZDZ Elektroniczna Platforma Edukacyjna // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, t. 2, s. 107-110
 65. Kołodziejczyk Witold : Dyrektor szkoły promotorem e-learning / rozm. przepr. Mariusz Malinowski // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 11, s. 53
 66. Konarski Stanisław : Metodologiczne i jakościowe aspekty rozwoju e-learningu na potrzeby kształcenia ekonomistów // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2005, nr 1, s. 175-183. - Zawiera rec. książki: Podstawy metodyczne e-pedagogiki. - Warszawa, 2004.
 67. Kończak Grzegorz : Systemy web teaching - przegląd rozwiązań stosowanych w różnych krajach // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 2007, [Z.] 205, s. 195-204
 68. Kosiarz-Stolarska Anna : Uniwersytet wirtualny - nadzieje i zagrożenia // Kultura i Edukacja. - 2000, nr 3-4, s. 104-110
 69. Kowalska-Burnat Ilona : Nowy rodzaj edukacji - e-nauczanie // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Socjologia. - 2006, Z. 3, s. 106-113
 70. Kramek Zbigniew, Sułkowski Tomasz : Stan i możliwości rozwoju e-lerningu w kształceniu ustawicznym // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, t. 2, s. 70-79
 71. Krok Ewa : Telepraca i nauka na odległość w społeczeństwie globalnej informacji // Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński. - 1999, Nr 12, s. 25-37
 72. Krok Ewa : Zdalne nauczanie w dobie społeczeństwa informacyjnego // Edukacja Medialna. - 2001, nr 3, s. 17-21
 73. Książek-Szczepanikowa Aniela : Edukacja zdalnie kierowana // Edukacja Humanistyczna (Zielona Góra). - 2000, nr 2/3, s. 11-13
 74. Kubczak Anna : Amerykański sen o e-dukacji // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - 2002, nr 2, s. 39-53
 75. Kubiak Mirosław : Edukacja na odległość // Szkoła Zawodowa. - 1997, nr 6, s. 2-6
 76. Kuruliszwili Sergo : E-learning jako narzędzie współczesnej edukacji ustawicznej // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002, [nr] 4, s. 54-59
 77. Kusztelak Andrzej : Kształcenie na odległość - wczoraj i dziś : (refleksje czytelnika) // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, t. 4, s. 91-95
 78. Kuśmierczyk Krzysztof : Zastosowanie Internetu w nauczaniu zdalnym na poziomie akademickim // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 3, Nauki Ekonomiczne i Informatyka. - 2004, z. 3, s. 67-76
 79. Kwiatkowska Izabela : E-learning i nowe media w polityce Unii Europejskiej // Edukacja Medialna. - 2003, nr 3, s. 20-27
 80. Kwiatkowska Izabela : Wirtualne uniwersytety : nowe trendy w szkolnictwie wyższym na przykładzie wybranych uniwersytetów Europy (Niemcy, Wielka Brytania) i USA. Cz. 1-2 // Edukacja Medialna. - 2003, nr 1, s. 35-43 ; nr 2 s. 22-29
 81. Kwiatkowska Violetta : Wpływ formy wykładu na jego skuteczność dydaktyczną w kształceniu akademickim - wyniki badań własnych // E-Mentor. - 2007, nr 1, s. 58-61
 82. Lekiewicz Zdzisław, Walczak Marian : Interaktywna satelitarna telewizja edukacyjna - pierwsze doświadczenia, pierwsze problemy // Edukacja Medialna. - 2002, nr 3, s. 44-46
 83. Lisecki Michał : Strategie komunikacyjne w edukacji na odległość // Przegląd Rusycystyczny. - 2001, nr 4, 36-46
 84. Lubina Ewa : Ewolucja języka edukacji zdalnej // E-Mentor. - 2005, nr 4, s. 36-39
 85. Lubina Ewa : Konstruktywistyczne i behawioralne aspekty kształcenia zdalnego // E-mentor. - 2005, nr 1, s. 29-32
 86. Lubina Ewa : Rola emocji w procesie kształcenia na odległość // E-Mentor. - 2005, nr 3, s. 22-26
 87. Lubina Ewa : Wirtualne społeczności edukacyjne : charakterystyka roli nauczyciela w ich tworzeniu i rozwijaniu // E-Mentor. - 2005, nr 5, s. 47-53
 88. Łukasiak Krzysztof : Ewaluacja wiedzy przy pomocy samoorganizujących sieci neuronowych // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 3, Nauki Ekonomiczne i Informatyka. - 2004, z. 5, s. 41-50
 89. Łuszkiewicz Jan D. : Kształcenie na odległość - współczesne tendencje oświatowe // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003, [nr] 4, s. 50-57
 90. Malinowski Mariusz : Edukacja przez internet - najwyższa konieczność // Edukacja i Dialog. - 2007, Nr 8, s. 18-19
 91. Marcinkowski Bartosz, Kuciapski Michał : Projektowanie sekwencji nauczania kursów e-learningowych // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2005, [z.] 3, s. 99-109
 92. Margulis Lucio : Gry w wirtualnym środowisku nauczania // E-Mentor. - 2005, nr 1, s. 83-86
 93. Mazur Kinga : Przyszłością edukacja na odległość // Oświata i Wychowanie. - 2005, nr 9, s. 2-6
 94. Meger Zbigniew : Kooperatywne uczenie się w warunkach e-learningu // E-Mentor. - 2005, nr 5, s. 19-22
 95. Meger Zbigniew : Podstawy e-learningu : od Shannona do konstruktywizmu // E-Mentor. - 2006, nr 4, s. 35-42
 96. Mieszkowska Aneta, Skład Marcin : Portret uczestnika kursów internetowych : dla kogo nauka przez Internet jest najlepsza // Edukacja. - 2004, nr 3, s. 89-100
 97. Mischke Jerzy M. : Rozważania na temat jakości kształcenia w aspekcie e-learningu akademickiego : uwagi inspirowane dyskusją na 5. Seminarium Praktyków E-edukacji nt. E-edukacja: jakość i otwartość, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 14 grudnia 2006 r. // E-Mentor. - 2007, nr 1, s. 47-48
 98. Montwiłł Wojciech : Kształcenie na odległość - wybór czy konieczność // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, t. 4, s. 93-96
 99. Morańska Danuta : Efektywność dydaktyczna systemów kształcenia dystansowego - kierunki badań // Chowanna. - 2003, t. 2, s. 135-148
 100. Motyl Mariusz : Bazy internetowe w systemach kształcenia na odległość // Nauczyciel i Szkoła. - 1999, nr 2, s. 20-28
 101. Motyl Mariusz : Kierunki rozwoju nauczania dystansowego poprzez Internet // Nauczyciel i Szkoła. - 2002, nr 1-2, s. 90-104
 102. Nagórski Roman : Edukacja na odległość // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 5, s. 23-27 ; nr 7/8, s. 7-11
 103. Nestorowicz Renata : E-learning i szkolenia tradycyjne - usługi komplementarne czy substytucyjne? // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 2004, Z. 179, t. 2, s. 259-265
 104. Nowicka Renata : Nauka przy kuchennym stole, czyli o edukacji alternatywnej // Nowa Szkoła. - 1998, nr 9, s. 34-35
 105. Olijnik Viktor : Nauczanie na odległość w systemie podwyższania kwalifikacji pracowników pedagogicznych w szkołach // Ruch Pedagogiczny. - 2004, nr 5/6, s. 68-76
 106. Pańkowska Małgorzata, Stanek Stanisław : Stymulacja aktywności studentów wirtualnej edukacji // Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. - 2006, Z. 16, s. 375-385
 107. Pašić Daliborka, Kupres Dragana : E-learning w Chorwacji // E-Mentor. - 2005, nr 1, s. 89-91
 108. Patora Roman, Sułkowski Łukasz : Kształcenie na odległość - przyszłość czy jedna ze ścieżek edukacji? // Pedagogika Pracy. - 2001, [Nr] 39, s. 91-95
 109. Penkowska Grażyna : Kontekst pedagogiczny e-edukacji // Pedagogika Mediów. - 2006, nr 1/2, s. 84-93
 110. Penkowska Grażyna : Poczucie wolności w kształceniu na odległość // Kognitywistyka i Media w Edukacji. - 2006, nr 1/2, s. 40-48
 111. Penkowska Grażyna : Wybrane elementy e-edukacji w Uniwersytecie Gdańskim // E-Mentor. - 2005, nr 2, s. 23-25
 112. Pietrulewicz Teresa : Nauczanie na odległość // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, t. 2, s. 87-98
 113. Pindera Paweł : Internet - edukacja na odległość // Nauczyciel i Szkoła. - 2000, nr 1, s. 29-34
 114. Pleskot-Makulska Krystyna : E-Learning - nowa postać edukacji // Rocznik Andragogiczny. - 2004, s. 83-94
 115. Pleskot-Makulska Krystyna : Kształcenie na odległość w U.S.A. // Edukacja Otwarta. - 2001, nr 1-2, s. 175-186
 116. Podpora Ryszard : Nowa ewangelizacja i zdalne nauczanie // Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - 2006, nr 1, s. 35-45
 117. Polański Przemysław : Ramy prawne dla prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem internetu // E-Mentor. - 2007, nr 1, s. 35-38
 118. Pomykało Wojciech : Meandry polskiego sporu o kształcenie na odległość // Prometeusz. - 2006, nr 3, s. 66-78
 119. Pomykało Wojciech : Na historycznym zakręcie // Oświata i Wychowanie. - 2006, nr 1, s. 10-13
 120. Porwik Piotr : Wykorzystanie technik multimedialnych w nauczaniu dystansowym // Piotrkowickie Studia Pedagogiczne. - 2003, T. 10, s. 49-56
 121. Półturzycki Józef : Kształcenie otwarte - założenia i doświadczenia // Edukacja Otwarta . - 2001, nr 1-2, s. 15-30
 122. Program e-Learning - kształcenie za pomocą mediów elektronicznych / oprac. Iwona Kacak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, t. 2, s. 63-69
 123. Przybyszewski Krzysztof : Od wspomagania komputerowego procesu nauczania do wirtualnego nauczania interaktywnego // Innowacje Edukacji Akademickiej. - 2002, nr 1, s. 95-103
 124. Przybyszewski Krzysztof, Cader Andrzej B., Filutowicz Zbigniew : Zarządzanie informacją w systemie interaktywnego nauczania // Zeszyty Naukoznawcze Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. - 2000, nr 4, s. 90-97
 125. Ratalewska Magdalena, Zrobek Janusz : Marka na rynku dydaktyki internetowej // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 2004, Z. 179, t. 2, s. 273-279
 126. Rokicka-Broniatowska Anna : Zastosowania technologii agenckich w adaptatywnych webowych systemach uczenia // Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. - 2004, Z. 12, s. 131-153
 127. Romanowska-Kruszyńska Barbara : Realizacja projektu językowego w ramach Akcji eTwinning // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 1, s. 85-88
 128. Rzucidło Arkadiusz : Kształcenie na odległość - edukacja w Internecie // Studia Informatica. - 2001, nr 4, s. 195-207
 129. Rzucidło Arkadiusz : Udostępnianie aplikacji w nauczaniu na odległość // Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. - 2003, z. 3, s. 235-247
 130. Sapa Remigiusz : Edukacja na odległość // Alma Mater. - 2002, Nr 44, s. 36-37. - VIII Międzynarodowa konferencja naukowa w Krakowie nt. edukacji bibliotekarzy i pracowników informacji.
 131. Siemieniecka-Gogolin Dorota : Specyfika procesu nauczania przez Internet a twórczy nauczyciel // Pedagogika Mediów. - 2006, nr 1/2, s. 94-103
 132. Sisoeva Svitlana : Pedagogiczne problemy nauczania na odległość // Ruch Pedagogiczny. - 2004, nr 3/4, s. 51-59
 133. Sitarski Kamil : Model organizacyjnego portalu wiedzy // Prace Naukowe. Organizacja i Zarządzanie Przemysłem / Politechnika Warszawska. - 2004, Z. 16, s. 23-40
 134. Smejda Piotr : Charakterystyka portalu edukacyjnego oraz systemu USOS w kontekście zdalnego nauczania // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 2004, [Z.] 183, s. 139-146
 135. Solarczyk Hanna, Czyż Anna : Edukacja na odległość w Niemczech // Edukacja Otwarta. - 2001, nr 3, s. 113-123
 136. Sołtysiak Małgorzata, Łopacińska-Kupidura Ludmiła : Europejski program kształcenia online i zatwierdzania kompetencji w dziedzinie informatyki i multimediów // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, t. 1, s. 64-68
 137. Sosnowski Jarosław : Nauczanie wirtualne w kształceniu menedżerów // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 2004, Z. 179, t. 2, s. 267-272
 138. Spratek Lech : Edukacja via kosmos // Nauka i Przyszłość. - 2001, nr 12, s. 1, 10-11
 139. Sprengel Mieczysław : Edukacja dzieci w Outback w Australii // Kultura i Edukacja. - 2005, nr 4, s. 98-103
 140. Sroczyńska Anna, Sroczyński Zdzisław : Telepraca i zdalna edukacja osób niepełnosprawnych wzrokowo // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska. - 2006, Z. 35, s. 183-192. - Materiały z konferencji "Wiedza - Informacja - Marketing", Szczyrk
 141. Stanisławska Anna K. : Modelowanie e-learningu : 5 refleksji na kanwie dyskusji 4. seminarium konsultacyjnego "Modele i jakości e-edukacji" // E-Mentor. - 2006, nr 4, s. 26-27
 142. Stecyk Adam : Charakterystyka systemów e-learningowych klasy LMS, LCMS i LCS // Ekonomiczne Problemy Łączności. - 2006, Nr 8, s. 177-185
 143. Stochmiałek Jerzy : Koncepcje edukacji studentów niepełnosprawnych // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 5, s. 259-266
 144. Stochmiałek Jerzy : Kształcenie otwarte i kształcenie na odległość w procesie globalizacji // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002, nr 3, s. 37-47
 145. System e-duk@cja / Jerzy Brandys [et al.] // Alma Mater. - 2005, Nr 70, s. 25-26
 146. Szafarz Tadeusz : Inżynier dzięki internetowi // Przegląd Techniczny. - 2001, nr 31, s. 14-15
 147. Szczepanik Edward : Kształcenie na odległość jako element systemu edukacji państwa // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2003, nr 5, s. 9-13
 148. Szczeszek Karolina : Miejsce komunikowania głosowego w e-learning // Edukacja Medialna. - 2003, nr 2, s. 34-39
 149. Śniegocka Magdalena : Ewaluacja systemów e-edukacyjnych w Danii - Blackboard Academic Suite i DDU net : studium przypadku - Lyngby Business Academy (Kopenhaga) // E-Mentor. - 2006, nr 1, s. 78-83
 150. Świrska Beata, Buszkiewicz Alicja : e-Learning - nowa jakość w kształceniu ustawicznym // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003, [nr] 4, s. 42-50
 151. Turek Dariusz : Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. - 2005, nr 1, s. 187-189. - Konferencja naukowa w Katowicach.
 152. Turlej Dorota : E-learning jako współczesny model kształcenia w uczelniach wyższych // Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska. - 2004, Z. 20, cz. 2, s. 161-174
 153. Turski Łukasz A. : E-edukacja : uwagi zawodowca // Zagadnienia Naukoznawstwa. - 2006, T. 42, z. 2, s. 183-189
 154. Urbaniec Jacek : E-learning - chwyt reklamowy czy rewolucja w nauczaniu? / rozm. przepr. Anna Wojnar // Alma Mater. - 2004, Nr 57/58, s. 48-49
 155. Valasidou Areti, Makridou-Bousiou Despina : Satisfying distance education students of the Hellenic Open University // E-Mentor. - 2006, nr 2, s. 80-85. - Nauczanie na odległość w szkołach wyższych w Grecji.
 156. Wach-Kąkolewicz Anna : Kształcenie zdalne przez Internet // Edukacja Medialna. - 2002, nr 1, s. 25-29
 157. Waćkowski Kazimierz, Chmielewski Jacek M. : Rola standaryzacji platform w e-learningu // E-Mentor. - 2007, nr 2, s. 25-32
 158. Wiak Sławomir, Des Maria : Nowoczesne formy nauczania na odległość // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Ser. 3. - 2003, Nr 3, s. 165-178
 159. Wiech Tomasz : Zastosowanie aplikacyjne e-learningu w edukacji // Rocznik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. - 2005, T. 2, s. 105-117
 160. Wieczorkowska Grażyna : Internetowe podyplomowe studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim // Nowiny Psychologiczne. - 2003, nr 2, s. 87-96
 161. Wieczorkowska Grażyna : Nauczanie psychologii w Internecie - refleksje po roku // Nowiny Psychologiczne. - 2004, nr 1, s. 112-117
 162. Wieczorkowski Kazimierz : Kształcenie na odległość w Norwegii // Edukacja Otwarta. -2002, nr 1-2, s. 107-120
 163. Wieczorkowski Kazimierz : Metody informatyczne w kształceniu na dystans // Neodidagmata. - 1996/1997, [T.] 23, s. 129-156
 164. Wieczorkowski Kazimierz : Nowe technologie w procesie samokształcenia // Studia Edukacyjne. - 1998, Nr 4, s. 121-134
 165. Wieczorkowski Kazimierz : Warunki rozwoju kształcenia na dystans // Kultura i Edukacja. - 1996, nr 3, s. 109-131
 166. Wiercińska Alina, Wiercińska Izabella : ODL [Open and Distance Learning] w uniwersyteckim kształceniu ustawicznym : globalne współzawodnictwo // Res Humanae / Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - 2000, [Vol.] 8P, s. 131-135 ; Toż // Z Doświadczenia Pedagoga. - 2000, nr 1, s. 7-11
 167. Woźnicka Elżbieta : Europejska Szkoła Kształcenia Korespondencyjnego // Rocznik Andragogiczny. - 1999, s. 208-221
 168. Woźnicka Elżbieta : Nauczanie na odległość - refleksje nad rolą nauczyciela korespondencyjnego // Zeszyty Naukoznawcze Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi. - 2001, nr 3, s. 61-71
 169. Wrzalik Artur : E-learning w procesie kształcenia menedżerów // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie. - 2004, nr 3, s. 69-74. - Materiały z konferencji "Internet, multimedia i nowe trendy w dziedzinie informatyki", Częstochowa.
 170. Zaborek Piotr : E-learning - możliwości edukacji poprzez Internet w Polsce // Firma i Rynek. - 2002/2003, nr 4/1, s. 23-24
 171. Zadrożna Agata, Folbrier Anna : Perspektywy dalszego rozwoju e-edukacji w świetle wyników badania korzystania z internetu przez studentów SGH // E-Mentor. - 2005, nr 4, s. 22-27
 172. Zając Maria : E-learning "szyty na miarę", czyli o indywidualizacji w nauczaniu online // E-Mentor. - 2006, nr 5, s. 13-18
 173. Zając Maria : Rozwiązania e-learningowe wybranych ośrodków akademickich : analiza dobrych praktyk // E-Mentor. - 2005, nr 5, s. 54-57
 174. Zając Maria, Zawisza Wisław : O potrzebie określenia kompetencji nauczycieli podejmujących kształcenie online // E-Mentor. - 2006, nr 2, s. 24-28
 175. Zakrzewska Małgorzata : E-learning oczami studentów // E-Mentor. - 2006, nr 5, s. 43-46
 176. Zapalski Jacek : Nauczanie na odległość nową formą studiowania // Prace Naukowe. Pedagogika / Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. - 2002, nr 1, s. 97-107
 177. Zawisza Wiesław : O konieczności określenia kompetencji i standardów przygotowania nauczycieli edukacji na odległość (ENO) // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, t. 4, s. 84-89
 178. Zieliński Zbigniew E. : Nauczanie na odległość jako metoda zdobywania wiedzy // Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - 2004, Nr 641, s. 123-131
 179. Żygulski Kazimierz, Muffoletto Roberto, Bokwa Anita : Kształcenie na odległość // Kwartalnik Geograficzny. - 1999, nr 4, s. 49-50
 180. Żygulski Kazimierz, Muffoletto Roberto, Bokwa Anita : Metody kształcenia na odległość i możliwości ich wykorzystania w geografii // Przegląd Geograficzny. - 2000, z. 3, s. 219-229

 

Artykuły w książkach

 1. Bartkowiak Jacek: Metodologia projektowania szkoleń e-Learning // W : Akademia on-line / red. nauk. Jerzy Mischke. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005. - S. 93-100
 2. Gajda Janusz : Hipermedia szansą wzbogacenia tradycyjnych form multimedialnego kształcenia otwartego na odległość // W : Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna / red. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. - Toruń, 2004. - (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna). - S. 379-393
 3. Górczyńska Ewa, Górska-Poręcka Bożena : Nauczanie języków obcych przez Internet : studium projektu // W : Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa / red. nauk. Maciej Mackiewicz. - Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 2005. - S. 357-364
 4. Górnikiewicz Jacek Zbigniew : Edukacja via Internet w integrującej się Europie : dystans, który zbliża ludzi i kraje // W : Edukacja wobec integracji europejskiej / red. nauk. Jerzy Kojkoł, Piotr Jan Przybysz. - Gdynia, 2004. - S. 159-184. - W artykule zamieszczono adresy internetowe europejskich uczelni wirtualnych.
 5. Górnikiewicz Jacek Zbigniew : Popularność uczelni amerykańskich oferujących studia w trybie DL : uwarunkowania geograficzno-demograficzno-oświatowo-ekonomiczne // W : Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna / red. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. - Toruń, 2004. - (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna). - S. 416-432
 6. Górnikiewicz Jacek : Szkoła przez Internet wyzwaniem dla polskiej tradycji oświatowej : nadzieje i niepokoje // W : Media i edukacja w aspekcie globalizacji / pod red. Andrzeja W. Mitasa. - Cieszyn, 2003. - (Szkoła w Dobie Globalizacji). - S. 37-51
 7. Górnikiewicz Jacek : Sztuka ważenia słów w edukacji na dystans // W : Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce / pod red. Tadeusza Lewowickiego i Bronisława Siemienieckiego. - Toruń, 2002. - S. 185-202
 8. Hankała Andrzej : Interakcje pedagogiczne w nauczaniu na odległość z perspektywy psychologa // W : Pedagogika @ środki informatyczne i media / pod red. Macieja Tanasia. - Warszawa, 2004. - S. 17-29
 9. Juszczyk Stanisław : Czy współczesny nauczyciel akademicki powinien posiadać kompetencje w zakresie kształcenia online? // W : Problemy współczesnej pedeutologii : teoria, praktyka, perspektywy / pod. red. Doroty Ekiert-Oldroyd. - Katowice, 2003. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2115). - S. 161-172
 10. Juszczyk Stanisław : Formy i rodzaje interakcji w procesie uczenia się na odległość // W : Teoria i praktyka kształcenia w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. - Białystok, 2003. - S. 107-119
 11. Juszczyk Stanisław : Kształcenie na odległość elementem powszechnej edukacji medialnej w społeczeństwie informacyjnym // W : Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym / pod red. Stanisława Juszczyka. - Toruń, 2002. - S. 31-45 ; Toż // W : Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie : materiały z IV Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego / pod red. Eugenii Malewskiej i Bogusława Śliwerskiego. - Kraków, 2002. - S. 781-796
 12. Kaczmarski Krzysztof : Standaryzacja materiałów edukacyjnych // W : Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce / pod red. Tadeusza Lewowickiego i Bronisława Siemienieckiego. - Toruń, 2002. - S. 213-216
 13. Korzan Daniel : Ewolucja kształcenia zdalnego // W : Kształcenie ustawiczne : idee i doświadczenia / pod red. Zbigniewa Pawła Kruszewskiego, Józefa Półturzyckiego, Eugenii Anny Wesołowskiej. - Płock, 2003. - (Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 29). - S. 383-401
 14. Kwiatkowska Dorota : Nauczyciel wspierający rozwój : oczekiwania studentów studiów "wirtualnych" wobec nauczyciela on-line // W : Akademia on-line / red. nauk. Jerzy Mischke. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005. - S. 139-147
 15. Łaszczyk Jan : Zadania kształcenia i edukacja zdalna // W : Pedagogika @ środki informatyczne i media / pod red. Macieja Tanasia. - Warszawa, 2004. - S. 55-60
 16. Machol-Zajda Lucyna : Telepraca i teleedukacja w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego w Polsce // W : Praca i polityka społeczna wobec wyzwań integracji / pod red. Bożeny Balcerzak-Paradowskiej. - Warszawa, 2003. - S. 127-144
 17. Mischke Jerzy : Dylematy współczesnej edukacji : nauczanie tradycyjne czy zdalne? // W : Pedagogika @ środki informatyczne i media / pod red. Macieja Tanasia. - Warszawa, 2004. - S. 45-54
 18. Mischke Jerzy : Niektóre aspekty e-edukacji : (zwłaszcza w uczelniach technicznych) // W : Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość? : II ogólnopolska konferencja naukowa pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH prof. zw. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza. T. 1 / red. Lesław H. Haber. - Kraków, 2004. - S. 225-233
 19. Musiał Emilia : Kształcenie na odległość - między teorią a praktyką // W : Komputer w edukacji : 17. ogólnopolskie sympozjum naukowe, Kraków 28-29 września 2007 / red. nauk. Janusz Morbitzer. - Kraków : Pracownia Technologii Nauczania AP, 2007. - S. 157-164
 20. Muszyński Damian : E-learning jako element koncepcji edukacji hipermedialnej w systemie uniwersyteckiego kształcenia nauczycieli // W : Edukacja medialna : teksty i preteksty / pod red. Igora Borkowskiego. - Wrocław, 2004. - S. 127-135
 21. Nguyen Renata : Pedagogika międzykulturowa w modelu kształcenia zdalnego UNESCO-COME // W : Pedagogika @ środki informatyczne i media / pod red. Macieja Tanasia. - Warszawa, 2004. - S. 167-179
 22. Nguyen Renata : Rola Internetu w upowszechnianiu pedagogiki międzykulturowej // W : Region, tożsamość, edukacja / red. nauk. Jerzy Nikitorowicz, Dorota Misiejuk, Mirosław Sobecki. - Białystok : Trans Humana, 2005. - S. 340-343
 23. Osmańska-Furmanek Wielisława : Komputer jako medium w procesie edukacji całożyciowej // W : Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym / pod red. Stanisława Juszczyka. - Toruń, 2002. - S. 129-136
 24. Osmańska-Furmanek Wielisława, Furmanek Marek, Jędryczkowski Jacek : Multimedialny moduł edukacyjny jako element systemu kształcenia na odległość // W : Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce / pod red. Tadeusza Lewowickiego i Bronisława Siemienieckiego. - Toruń, 2002. - S. 165-172
 25. Paprocka Katarzyna : Distance learning, czyli Oksford tanio! // W : Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna / red. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. - Toruń, 2004. - (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna). - S. 407-415
 26. Penkowska Grażyna : Metoda projektów w kształceniu na odległość // W : Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna / red. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. - Toruń, 2004. - (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna). - S. 459-468
 27. Półturzycki Józef : Kształcenie na odległość i system multimedialny // W : Kształcenie ustawiczne : idee i doświadczenia / pod red. Zbigniewa Pawła Kruszewskiego, Józefa Półturzyckiego, Eugenii Anny Wesołowskiej. - Płock, 2003. - (Biblioteka Edukacji Dorosłych ; t. 29). - S. 239-251
 28. Rogalska-Marasińska Aneta : Uniwersytet wirtualny i model jego studenta // W : Procesy uczenia się i ich uwarunkowania : praca zbiorowa / pod red. Franciszka Bereźnickiego, Kazimierza Denka, Janiny Świrko-Pilipczuk. - Szczecin, 2005. - S. 183-190
 29. Roszczynialski Włodzimierz : E-learning - narzędzie społeczeństwa informacyjnego // W : Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość? : II ogólnopolska konferencja naukowa pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH prof. zw. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza. T. 1 / red. Lesław H. Haber. - Kraków, 2004. - S. 53-58
 30. Siemińska Agnieszka : Internet - pojęcie, narzędzie, obszary wykorzystania w kulturze, nauce i edukacji // W : Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce / pod red. Tadeusza Lewowickiego i Bronisława Siemienieckiego. - Toruń, 2002. - S. 203-211
 31. Socki Jerzy : Nauczanie na odległość - wybrane zagadnienia // W : Multimedia w edukacji historycznej i społecznej / red. nauk. Janusz Rulka, Barbara Tarnowska. - Bydgoszcz, 2002. - S. 91-98
 32. Sroczyński Zdzisław, Żukowska-Budka Joanna : E-learning szansą edukacyjną dla niepełnosprawnych : rozwiązania organizacyjne i technologiczne // W : Internet w społeczeństwie informacyjnym : Internet w systemach zarządzania / pod red. Andrzeja Grzywaka. - Warszawa, 2004. - S. 223-228
 33. Stolarski Maciej : E-learning w nauczaniu uniwersyteckim - perspektywa psychologiczna // W : Komputer w edukacji : 17. ogólnopolskie sympozjum naukowe, Kraków 28-29 września 2007 / red. nauk. Janusz Morbitzer. - Kraków : Pracownia Technologii Nauczania AP, 2007. - S. 232-237
 34. Susłow Walery : Edukacja na odległość - analiza krytyczna // W : Komputer - współczesne narzędzie pracy nauczyciela / pod red. Zygmunta Płoszyńskiego, Aleksego Patryna. - Słupsk, 2003. - S. 157-174
 35. Synchroniczne kształcenie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na odległość - projekt STEDE / Andrzej Karboński [i in.] // W : Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna / red. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. - Toruń, 2004. - (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna). - S. 453-458
 36. Szpara Ireneusz : Zadania tutora w edukacji na odległość // W : Edukacja humanistyczna, aksjologiczna i estetyczna w świetle programów i potrzeb oświatowych / pod red. Jana Kidy. - Rzeszów, 2003. - S. 429-434
 37. Tanaś Maciej : Dydaktyczny kontekst kształcenia na odległość // W : Pedagogika @ środki informatyczne i media / pod red. Macieja Tanasia. - Warszawa, 2004. - S. 31-44
 38. Wiak Sławomir : Wykorzystanie technik wideokonferencyjnych w nauczaniu wirtualnym // W : Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna / red. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. - Toruń, 2004. - (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna). - S. 469-486
 39. Widła Halina : Elementy kształcenia na odległość na studiach filologicznych // W : Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym : nowe wyzwania dla dydaktyki języków obcych / red. Jolanta Krieger-Knieja, Urszula Paprocka-Piotrowska. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2006. - S. 355-365. - (Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego ; 127)
 40. Wieczorkowski Kazimierz : Zasady dydaktyki ogólnej w kształceniu na odległość // W : Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce / pod red. Tadeusza Lewowickiego i Bronisława Siemienieckiego. - Toruń, 2002. - S. 173-183
 41. Wojda Piotr, Półjanowicz Wiesław, Kołodziejska Elżbieta : Nowe możliwości, potrzeby i zastosowania nauczania na odległość na podstawie praktycznego eksperymentu // W : Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce / pod red. Tadeusza Lewowickiego i Bronisława Siemienieckiego. - Toruń, 2002. - S. 217-226
 42. Wrzalik Artur : Aplikacje telewizyjne wykorzystywane w procesie edukacji na odległość - wybrane aspekty // W : Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość? : II ogólnopolska konferencja naukowa pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH prof. zw. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza. T. 1 / red. Lesław H. Haber. - Kraków, 2004. - S. 399-406
 43. Zając Maria : E-learning po polsku - przegląd form, metod i przykładów // W : Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna / red. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. - Toruń, 2004. - (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna). - S. 394-401
 44. Żak Robert : Komunikacja synchroniczna w edukacji zdalnej // W : Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna / red. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. - Toruń, 2004. - (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna). - S. 444-452

 

Książki

 1. Akademia on-line / red. nauk. Jerzy Mischke. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005
 2. Akademia on-line. Vol. 2 / red. nauk. Agnieszka Wierzbicka. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006
 3. Clarke Alan : E-learning nauka na odległość. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2007
 4. Edukacja na odległość : nowe technologie w informacji i bibliotekarstwie / red. nauk. Maria Kocójowa. - Kraków : Wydaw. UJ, cop. 2003. - (Materiały z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego ; nr 14)
 5. E-edukacja.net : materiały z III ogólnopolskiej konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym zorganizowanej 16 listopada 2006 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / pod red. Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając. - Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2007
 6. E-learning : experiences, cases, projects / Anna Grabowska, Wojciech Cellary (eds.). - Poznań : The Poznań University of Economics Publishing House, 2005
 7. E-learning w kształceniu akademickim : materiały z II ogólnopolskiej konferencji - Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym zorganizowanej 17 listopada 2005 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie / pod red. Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając. - Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2006
 8. Gnitecka Anna: Formy interaktywności we współczesnej edukacji. - Poznań : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, 2006
 9. Górnikiewicz Jacek : Instytucje w USA oferujące studia na odległość. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2004. - (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)
 10. Górnikiewicz Jacek : Instytucje w USA oferujące studia na odległość. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2005. - (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)
 11. Górnikiewicz Jacek Z. : Studia na odległość w USA i w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. - Białystok : "Trans Humana", 2004
 12. Grzejszczyk Elżbieta : Edukacja informatyczna nauczycieli u progu e-Edukacji. - Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2007
 13. Hyla Marek : Przewodnik po e-learningu. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2005
 14. Hyla Marek : Przewodnik po e-learningu. - Wyd. 2. - Kraków ; Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007
 15. Informatyczne przygotowanie nauczycieli : konkurencja edukacji informatycznej / pod red. Jacka Migdałka i Barbary Kędzierskiej. - Kraków : "Rabid", 2002
 16. Informatyczne przygotowanie nauczycieli : kształcenie zdalne - uwarunkowania, bariery, prognozy / pod red. Jacka Migdałka i Barbary Kędzierskiej. - Kraków : "Rabid", 2003
 17. Internet i techniki multimedialne w edukacji : seminarium, Warszawa 5 grudnia 2003 / Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji. - Warszawa : IPWC, 2004
 18. Juszczyk Stanisław : Edukacja na odległość : kodyfikacja pojęć, reguł i procesów. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003. - (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)
 19. Kształcenie na odległość : metody i narzędzia : IV sympozjum, Gdynia, październik 2007 / [oprac. red. Zbigniew Wiśniewski]. - Gdynia : Wydaw. Akademii Morskiej, 2007
 20. Kształcenie na odległość w świetle badań i analiz / pod red. Bronisława Siemienieckiego. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2005. - (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)
 21. Kubiak Mirosław J. : Internet dla nauczyciela : nauczanie na odległość. - Warszawa : "Mikom", 1997
 22. Kubiak Mirosław J. : Jak uczyć na odległość przy pomocy Internetu : poradnik dla początkującego nauczyciela internauty. - Warszawa : Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr. Fundusz Współpracy, 1996
 23. Media, kultura popularna, edukacja / pod red. Witolda Jakubowskiego. - Kraków : "Impuls", 2005
 24. Nauczanie na odległość - nowa szansa dla edukacji / pod red. Ewy Okoń-Horodyńskiej. - Tychy : WSZiNS, 1999. - (Prace Naukowe i Konferencyjne / Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach)
 25. Nauczanie na odległość : wyzwania, tendencje, aplikacje / pod red. Stanisława Wryczy i Jerzego Wojtkowiaka. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2002
 26. "Nowe technologie w kształceniu na odległość" : II krajowa konferencja naukowa, Koszalin-Osieki, 5-7 października 2006 : materiały konferencyjne / pod red. Tomasza Królikowskiego, Walerego Susłowa, Błażeja Bałasza. - Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2006
 27. Od nowych technik nauczania do edukacji wirtualnej = From new teaching techniques to virtual education / red. nauk. Wacław Strykowski. - Poznań : Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych, 2006
 28. Pedagogika mediów : materiały konferencji naukowej, Kielce 14 kwietnia 2000 roku / pod red. Janusza Detki. - Kielce : Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 2000
 29. Pedagogika @ środki informatyczne i media / pod red. Macieja Tanasia. - Warszawa : WSP ZNP ; Kraków : "Impuls", 2004
 30. Pedagogika @ środki informatyczne i media / pod red. Macieja Tanasia. - Wyd. 2. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005
 31. Pluta-Olearnik Mirosława : Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2006
 32. Podpora Ryszard : E-learning w katechetyce formalnej. - Lublin : KUL : Wydaw. Archidiecezji Lubelskiej "Gaudium", 2006
 33. Przegląd form i metod kształcenia na odległość / [zespół red. Bogdan Skotnicki et al.]. - Krosno : Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, [2007]
 34. Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce / pod red. Tadeusza Lewowickiego i Bronisława Siemienieckiego. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2002. - (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)
 35. Rola środków masowego przekazu w kształtowaniu wizerunku uczelni i jakości kształcenia : materiały konferencyjne, Łódź 17-18 czerwca 2004 / pod red. Jerzego Dietla i Zofii Sapijaszki. - Łódź : Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, 2004
 36. Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 18 listopada 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Katowicach / pod red. Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając. - Warszawa : FPiAKE, 2005
 37. Rozwój zastosowań informatyki / red. nauk. Jerzy Kisielnicki, Janusz K. Grabara, Marek Miłosz. - Katowice : Polskie Towarzystwo Informatyczne. Oddział Górnośląski, 2006
 38. Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym : 10. ogólnopolskie sympozjum naukowe : referaty / [red. nauk. Janusz Morbitzer]. - Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2000
 39. Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym / pod red. Macieja Tanasia ; [aut. Józef Bednarek et al.]. - Warszawa : "Mikom", 2005. - (Szkoła, Dydaktyka, Zadania)
 40. Teoretyczno-metodyczne podstawy rozwoju e-learningu w edukacji ustawicznej / pod red. Zbigniewa Kramka. - Radom : Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2007
 41. Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna / red. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2004. - (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)
 42. Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna / red. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2005. - (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)
 43. Wyzwania współczesnej edukacji - e-nauczanie / red. Ryszard Podpora. - Lublin : Wydaw. Archidiecezji Lubelskiej "Gaudium", 2006
 44. Zastosowanie e-learningu w kształceniu ekonomistów : materiały z realizacji projektu "Opracowanie programów nauczania do kształcenia na odległość na kierunku ekonomia" : publikacja podsumowująca / [red. materiałów Zdobysław Kuleszyński, Zbigniew Szczepańczyk]. - Kielce : Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, 2006
 45. Zdalna edukacja : potrzeby, problemy, szanse i zagrożenia / Andrzej Barczak [et al.]. - Warszawa : Instytut Audytu i Ewaluacji : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2006

 

  Powrót